Ingenjörsfirma Bernt Nyberg AB Sala


Radiolänk Data & Tal.

Där man inte har tele eller fiberkabel tillgängligt eller att man inte kan eller får lita på dessa kabelförbindelser
använder man Radiolänk för att ettablera förbindelse för data och / eller tal.

Vi har sedan 1992 tillverkat och levererat radiolänkutrustning för SCADA-system. De flesta anläggningarna finns i drift i länder där vanliga data och telefonförbindelser är obefintliga eller opålitliga. Se Radiolänkprojekt.

TP-6000 här till höger är en kraftig UHF-länk som kan användas antingen som punkt till punkt länk eller med en Basstation i mitten och ett antal Sub-stationer runt om (Multipoint).
Den ingår ofta i så kallade SCADA system där man från ett kontrollrum skall övervaka och manövrera ett stort antal transformatorstationer, pumpstationer eller liknande anläggningar. Dessa länkar använder ofta relativt låg datahastighet (1200-9600 bps) men behöver långa avstånd och rimligt stora antennmaster. Om man även använder TP-6000 som substation i dessa system kan man i vissa fall nå över 80 km. Man kan vid kortare avstånd upp till ca. 20 km använda den mindre och billigare WDM-8000 som substation.

Tekniska data, se vårt produktblad i pdf: TP-6000 SCADA


Bild: UHF-länk TP-6000 Basstation i fullduplex.
WDM-8000 är en liten och smidig UHF-datalänk för avstånd upp till några kilometer beroende på antenn. Vid korta avstånd kan en liten antenn modell "pinne" kanske användas. Alternativet är en riktantenn på en mindre mast likt en vanlig tv-antenn. I kobination med TP-6000 ovan kan betydligt längre avstånd uppnås. Det är alltid antenner, antennhöjder och topografin i omgivningen som har störst inverkan på förbindelsens avstånd.

Bild: WDM-8000 UHF-datalänk.
DXR är en mikrovågslänk med stor bandbredd för höga hastigheter. Modellen till höger har inbygd MUX och kan bestyckas efter behov med enheter för många kanaler data eller tal / telefon.
Till denna länk har man en parabolantenn i en fackverksmast eller på taket av ett högt hus.

Intresserad...maila oss.

<<< Tillbaka till Startsidan


Bild: Mikrovågslänk DXR med inbyggd MUX.