Ingenjörsfirma Bernt Nyberg AB Sala


EDM gnistning.

EDM Electrical Discharge Machining, eller som vi här i Sverige kallar för gnistning, är en metod för att skära och avverka material i alla elektriskt ledande material, oftast metaller.

Vi har i över tio år bistått industrin med service, reperationer och ombyggnad av gnistutrustningar. Vi har också lika stor erfarenhet i att använda mobila anläggningar för gnistning framförallt i kärnkraftverk där gnistning ofta är den enda rimliga möjligheten.

Hansvedt H-Pulse 1500 serien och 201 är de Powersupply vi arbetat mest med och kan bäst.

Behöver ni hjälp...maila oss.


Bild: Gnistning
Hur fungerar det?

Alla har vi väl lekt elektriker någon gång i bilen eller hemma och lyckats sätta en skruvmejsel på fel ställe så att en gnista med åtföljand kortslutning uppstår. När vi har torkat bort sotet från mejseln ser vi att det har uppstått en liten krater i metallen. En del av den försvunna metallen har kastats iväg som smält metall men en del har faktiskt på grund av den höga temperaturen övergått till gas. Om man kan göra många gnistor, kyla metallen och gasen och dessutom få kontroll över kortslutningarna så har vi en avverkningsmetod som kallas EDM.
Men det är ingen lätt metod. Att få processen att fungera bra är mycket svårt.


Bild: Hansvedt SM-150B/201.
När använder man EDM?

Oftast används EDM inom tillverkningsindustrin när man vill "gröpa ur" en gjutform i ett metallstycke. Den används sedan till att gjuta många tusen plastdetaljer som t.ex. LEGO-klossar, skal till mobiltelefoner och mycket annat. Man har då gjort en modell i grafit som sedan används som elektrod.

Det finns också så kallade trådgnistar där en tunn tråd är elektroden och där man "skär" ut en detalj ur ett stycke stål.


Bild: Hansvedt H-Pulse 1500 serien.
Varför använder man EDM?

Att mekaniskt "gröpa ur" en gjutform är mycket svårt, särskilt i hårt stål. Det är mycket lättare att göra en modell i grafit.
Ofta används EDM där kravet på på bearbetningen är att det inte får finnas några mikrosprickor i snittytan. Det kan gälla speciella verktyg eller i kärnkraftverken där minsta lilla indikation på mikrosprickor måste elimineras.
När det gäller kärnkraftverken finns det ytterligare fördelar med EDM. Det går utmärkt att arbeta under vatten och avverkningsmetoden bildar inga spån. Spån är totalt otänkbart i en kärnreaktor. Att arbeta under vatten, ofta nere i reaktortanken, är enda möjligheten att effektivt undvika radioaktiv strålning.

<<< Tillbaka till startsidan.